منو سایت

  • خانه
  • وبلاگ
  • آموزش کار با هواپیماهای مدل و هلیکوپتر با شبیه ساز

آموزش کار با هواپیماهای مدل و هلیکوپتر با شبیه ساز

 تاریخ انتشار :
/
  وبلاگ
آموزش کار با هواپیماهای مدل و هلیکوپتر با شبیه ساز

برای آموزش هواپیماها و هلیکوپترهای مدل، نرم افزار شبیه ساز پرواز در فروشگاه موجود است. این مجموعه شامل 4 نرم افزار شبیه سازی مختلف با انواع مختلف هواپیما و هلیکوپتر و محیط های پروازی مختلف می باشد.

آموزش کار با هواپیماهای مدل و هلیکوپتر با شبیه ساز

کنترل در شبیه ساز از طریق یک رادیو کنترل واقعی انجام می شود که از طریق یک رابط USB به رایانه شما متصل می شود (اینترفیس همراه با شبیه ساز ارائه می شود). این رابط در شکل بالا نشان داده شده است.

با استفاده از این شبیه ساز می توانید با استفاده از کنترل رادیویی واقعی پرواز را تمرین کنید.

آموزش کار با هواپیماهای مدل و هلیکوپتر با شبیه ساز